FAQ

Hoeveel kinderen vangt een gastouder tegelijkertijd op?
Een gastouder heeft de zorg voor maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Als de kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar mogen er niet meer dan 5 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dat zijn de wettelijke voorschriften. Sommigen van hen komen slechts een paar uur per week, anderen meerdere dagen.

Zijn er ook regels over het aantal baby’s dat een gastouder mag opvangen?
Er mogen tegelijkertijd maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar bij een gastouder aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

Als de gastouder ziek is, kan ik mijn kind dan bij iemand anders brengen?
Er wordt in overleg gekeken naar een vervangende oplossing bij evt. een andere gastouder. Vaak regelen vraagouders het zelf door te ruilen op werk of iemand in de vrienden/familiekring te vragen.

Ik werk in de verpleging op wisselende dagen. Kan ik dan bij een gastouder terecht?
Ja, met name de gastouders kunnen goed inspelen op flexibele opvangbehoeften.

Kom ik in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten van gastouderopvang?
Vanaf januari 2010 geldt dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag over 2010 als uw gastouder voor 1 januari 2011 in het Landelijk Register Kinderopvang staat. In dit register komen gastouders en gastouderbureaus die aan de eisen voldoen. In de loop van 2010 wordt het register gevuld met gastouders die gecontroleerd zijn door de GGD. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. Zie ook www.toeslagen.nl bij het item Kinderopvangtoeslag.

Gastouderopvang Pikanini beschikt uiteraard over de juiste diploma’s voor de opvang van uw kind.

Betaal ik de kosten voor de opvang rechtstreeks aan mijn gastouder of loopt dat via Gastouderbureau Anngré?
De opvangkosten betaalt u via GOB Annegré aan de gastouder. Gastouderopvang Pikanini vult de maandstaten in (de opvanguren) die vervolgens door de vraagouder geaccordeerd worden.

Is er een wachtlijst?
Of er een wachtlijst is voor de plaatsing van uw kind hangt van een aantal factoren af, waaronder de leeftijd van het kind en de (combinatie van) dagdelen die u wenst af te nemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat plaatsing mogelijk is op de maandag, maar niet in combinatie met de donderdag.
U kunt hiervoor het beste contact opnemen met Gastouderopvang Pikanini d.m.v. het contactformulier. Even bellen kan natuurlijk ook

Kan ik stage lopen bij Gastouderopvang Pikanini?
Gastouderopvang Pikanini is op dit moment de enige gastouderopvang in Stiens dat erkend is als leerbedrijf. Stage lopen bij Gastouderopvang Pikanini is dus zeker mogelijk. U kunt hiervoor het beste contact opnemen via het contactformulier.

Kan ik een schrift meegeven om de voortgang van mijn kind te laten bijhouden?
Bij Gastouderopvang Pikanini kunt u een boekje in de tas van uw kind stoppen. Hierin wordt de dagelijkse gang van zaken genoteerd en de voortgang van uw kind. Geef bij de start van de opvang wel aan dat u dit wenst.

Wat moet ik allemaal meenemen als ik mijn kind bij Pikanini breng?
Indien uw kind niet zindelijk is, is het van belang dat u voldoende luiers meegeeft. Daarnaast is een extra setje (onder)kleding gemakkelijk voor noodgevallen.
Voor eten/drinken/tussendoortjes wordt gezorgd.
Voor de allerkleinsten is het natuurlijk wel van belang dat de flesvoedig e.d. wordt meegegeven.
Bedjes, box, beddengoed, slaapzakken, wipstoelen en (goedgekeurde) autozitjes zijn allemaal aanwezig.

Moet ik ook speelgoed meegeven voor mijn kind om mee te spelen?
Bij gastouderopvang pikanini is alles aanwezig. Er wordt regelmatig nieuw speelgoed aangeschaft voor de kinderen. Ook maken we gebruik van de Speelotheek, hier wordt elke week nieuw speelgoed gehaald voor de kinderen.

Heeft de gastouder een EHBO diploma?
Nayilla heeft diverse cursussen gevolg, waaronder een EHBO cursus voor kinderen. Deze cursus is uiteraard met goed gevolg afgesloten. Jaarlijks is er een opfriscursus voor de EHBO.

Wat voor activiteiten worden er gedaan met mijn kind?
Gastouderopvang onderneemt veel leuke dingen met de kinderen. Bij mooi weer wordt er regelmatig een bezoek gebracht aan de kinderboerderij. Ook worden er boswandelingen gemaakt om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar kastanjes en het bekijken van grote paddestoelen.
Bij minder mooi weer worden er regelmatig koekjes en cakejes gebakken die we vervolgens gezellig gaan versieren. Ook doen we veel aan knutselen en tekenen om de motoriek te versterken. Daarnaast wordt er ook stil gestaan bij verjaardagen van kinderen en is er voor de kinderen ruimte om te trakteren.